Beeldmerk diafragma

Werkervaring en methodieken

Mijn werkervaring

Op 17 jarige leeftijd ben ik als verpleegkundige gestart in een algemeen ziekenhuis en vrij snel daarna aan het werk gegaan in de jeugdgezondheidszorg. Ik heb me daar vooral bezig gehouden met de kinderen die zich anders ontwikkelen en ouders die het meest steun en hulp nodig hebben. Diverse functies als Trajectbegeleider Vroeghulp, Video Home Trainer en Voorzorgverpleegkundige heb ik in die periode bekleed. Ook in het onderwijs heb ik regelmatig communicatielessen gegeven en supervisiegroepjes geleid. Inmiddels heb ik de switch gemaakt naar de jeugdhulp waar ik gezinnen ondersteun bij opvoeding en hoe ze een fijne band met elkaar kunnen opbouwen. Binnen de ouderbegeleiding komt vaak ook de vraag naar voren: Hoe kunnen ouders een team worden en/of blijven? Als PILLAR- Coach heb ik in gezinnen gewerkt met ouders die zelf autisme, ADHD, PTSS of hechtingsproblematiek ervaren.

Ik werk voor diverse instellingen als opvoedondersteuner, als ze specifieke expertise nodig hebben, zoals het Torenkamertje of de Kindercompany. Daarnaast ben ik BEER-trainer en aangesloten bij het Landelijk Netwerk Autisme Jonge kind. Speciaal voor kinderen waar we de eerste signalen van autisme zien kan ik bijvoorbeeld de BEER-interventie inzetten. Zij hebben geen diagnose Autisme.

Kennis die ik heb opgedaan binnen opleiding en werkervaring gebruik ik binnen de ouderbegeleiding. Ook werk ik samen (uiteraard altijd in overleg met ouders en samen met ouders) met jeugdconsulenten, psychiaters, psychologen, peuterspelzalen, kinderdagverblijven, professionals uit het onderwijs en samenwerkingsverband.

Gebruikte methodieken

Voor mij is het niet zo belangrijk wat ik in huis heb aan methodieken of certificaten en diploma’s. Voor mij telt maar één ding… wat past het beste bij ouders en waar hebben zij het meest aan? Samen met ouders bespreek ik mogelijkheden en ouders maken daarin zelf keuzes die ik respecteer.

Naast kennis die ik uit de diverse richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp haal, neem ik deel aan diverse intervisiegroepen. Daarnaast kan ik gebruik maken van o.a. de volgende methodieken binnen de ouderbegeleiding.

Levensbreed denken en werken.
Hierin staan centraal Present zijn en Luisteren.. hoe kan ik echt horen wat iemand bedoelt? Hoe kan ik echt luisteren en begrijpen wat er onder bepaald gedrag zit bij ouders en hun kinderen?

Aangesloten bij Landelijk netwerk Autisme Jonge kind

De BEER interventie is een speelse en laagdrempelige interventie voor ouders van jonge kinderen bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag.

Trimbosinstituut.

Dit is een preventieve interventie die kan worden ingezet bij ouders die depressieve klachten ervaren en die een baby hebben. Ouders krijgen een steuntje in de rug, voelen zich zekerder en kunnen daardoor de band met hun kind verstevigen.

Door gebruik te maken van beelden kan er weer een prettig contact ontstaan met elkaar. Er is aandacht voor de basiscommunicatie, het dagelijkse gezinsleven, de ontwikkeling van het kind, de ontwikkeling van de ouders en het maatschappelijke functioneren van het gezin. Soms wordt er ook gefilmd in de klas ter ondersteuning van de leerkracht.

Dit is een praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme. Voor zowel ouders als kinderen kan duidelijkheid veel rust brengen.

Op een positieve manier kinderen opvoeden , elkaar met respect behandelen, kinderen verantwoordelijkheden leren en met elkaar op een prettige manier communiceren en oplossingen bedenken.

Omgaan met boosheid, onecht en frustratie.

Dit werkboek is tevens bruikbaar voor volwassenen zonder ASS en helpt om meer zelfcontrole over emoties te ontwikkelen en kan passen binnen de ouderbegeleiding als er doelen op dat gebied liggen.

Regulatie van spanning en boosheid bij frustratie. Dramatherapeutische ouder-kindbehandeling voor ouder en kind (6-9 jaar) met behulp van een handpop, gericht op het reguleren van spanning en boosheid en het versterken van adequaat gedrag van ouder en kind, bij frustratie van het kind.

Certificaten en diploma’s.. een selectie:

  • Consulent Infant Mental Health (i.o. RINO Amsterdam)

  • Video Home Training GGZ-Jeughulp (AIT-registratie)

  • Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ registratie)

  • PILLAR-Coach (CIPION-erkenning)

  • Voorzorgverpleegkundige

  • Master Special Educational Needs Autismespecialist

  • Verpleegkundige Maatschappelijke Gezondheidszorg/algemene gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg

  • Verpleegkundige (BIG-registratie)

  • Basistraining Zachtjes Balen emotieregulatie met behulp van schildpad-handpop Toontje
Gea van de Peppel profielfoto